Naše služby

Služby

  • Vrtání studní
  • Vrtání hydrogeologických vrtů
  • Vrtání odvodňovacích a vsakovacích vrtů
  • Vrtání inženýrsko-geologických vrtů
  • Vrtání mikropilotů
  • Veškerá inženýrská činnost - hydrogeologické posudky, projekty, souhlasy a vyjádření dotčených orgánů státní správy, třetích osob
  • Vyřízení stavebního povolení
  • Dokončení studny na klíč