Technologie

Technologie vrtaných studen

Vrtané studny představují nejběžnější způsob jímání podzemní vody pro zásobování vodou. Studny vrtáme několika způsoby - rotačně, jádrově a rotačně-příklepově. U domovních studní je nejpoužívanější rotačně - příklepový systém, který je zároveň nejlevnější. Touto technologií vrtání Vám studnu zhotovíme i my.

Každému vrtu předchází určitá legislativní příprava a pro zdárný průběh všech úředních záležitostí jsme v každém případě schopni poradit, případně naše zákazníky zkontaktovat s projektanty či hydrogeology, kteří disponují potřebnými oprávněními.

Vrtáme převážně v tvrdých soudržným horninách, v jiných vrtaných segmentech je třeba každý vrt řešit individuálně. Každý vrt je vystrojen až na dno pažnicí PVC s atestem a certifikátem na pitnou vodu. Vrtné práce jsou zpravidla ukončeny během jednoho až dvou dnů.

Dle přání zákazníka jsem schopni zajistit dokončení studny na klíč.